facebook

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Wersja (25.12.2014)

I. Warunki ogólne

1. Sklep sklep.vertus.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Firma Katniss Katarzyna Brdak

ul. Senatorska 7/32

58-316 Wałbrzych

NIP 6951469159, Regon 383949084 

 

 

II. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.vertus.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem e-mail sklep@sklep-vertus.com.pl Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie pod nr 661 181 801

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację zwrotną o jego przyjęciu.

5. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie niewprowadzających w błąd danych osobowych zawierających:

-imię i nazwisko,

-adres, pod który dostarczona zostanie przesyłka,

- adres e-mail,

-telefon kontaktowy.

6. Firma prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową. Nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy.

III. Metody wysyłki i płatności

1. Wszystkie ceny produktów podawane są w walutach PLN. Ceny zawierają podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

Przesyłka Poczta Polska – 10 zł

Przesyłka Poczta Polska pobraniowa – 14,50 zł

Przesyłka Paczkomaty – 10 zł

Niezależnie od ilości zamawianego towaru w naszym sklepie

koszt przesyłki nie ulega zmianie!

W przypadku wpłaty na konto, prosimy o wpisanie numeru zamówienia w tytule przelewu.

Rachunek bankowy: mBank  numer 97 1140 2004 0000 3302 7900 1413

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

4. Do każdego towaru zakupionego przez konsumenta dołączana jest faktura. 

W przypadku zakupu na firmę, podczas składania zamówienia prosimy o podanie niezbędnych danych przedsiębiorstwa, w celu wystawienia faktury VAT, która zostanie dołączona do przesyłki.

IV. Reklamacje 

1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

2. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

3. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres: (Firma Vertus ul. Sienkiewicza 21, 95-100 Zgierz). 

4. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu / faktury. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania z  towarem oraz drogą elektroniczną na sklep@sklep-vertus.com.pl

5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

Adres korespondencyjny:

Firma Katniss Katarzyna Brdak

ul. Senatorska 7/32

58-316 Wałbrzych

V. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).

 

2. Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

 

3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.

 

4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą, faksem. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: sklep@sklep-vertus.com.pl 
Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz zwrotu.  Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sklep@sklep-vertus.com.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. 

 

5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.

 

6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, zgodnie z III.5.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres: Firma Vertus ul. Sienkiewicza 21 95-100 Zgierz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

 

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.

 

10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.

 

11. Niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotu rzeczy, w wyniku realizacji prawa do Odstąpienia od umowy zawartej na odległość w sklepach stacjonarnych VERTUS JEANS 

Adres korespondencyjny:

Firma Katniss Katarzyna Brdak

ul. Senatorska 7/32

58-316 Wałbrzych

 

Produkt dnia

MARSHAL 910 MARSHAL 910 149,00 zł

HARY 179 HARY  179 119,00 zł 139,00 zł

HARY 180 HARY 180 139,00 zł

DICK 728 DICK 728 149,00 zł

Cygaretki czarne Cygaretki czarne 139,00 zł

ADELINA ADELINA 149,00 zł

MARCJANA MARCJANA 160,00 zł

DIZZY 881 DIZZY 881 139,00 zł 149,00 zł

Lola Lola 160,00 zł

Querina Querina 139,00 zł

Andrew 180 Andrew 180 149,00 zł

Starley Starley 149,00 zł

Nowości

Bessa Bessa 139,00 zł 160,00 zł

Bluzka W 70 Bluzka W 70 69,00 zł

Bluza W 53 Bluza W 53 129,00 zł

T Shirt W 72 T Shirt W 72 69,00 zł

Bluzka W 44 Bluzka W 44 119,00 zł

Sweter Z 64 Sweter Z 64 139,00 zł

Spodnie W 47 Spodnie W 47 139,00 zł

Bomberka Bomberka 139,00 zł

Artykuły

Sklep internetowy Shoper.pl